• hirek.png

Az aratásnak is vannak tűzvédelmi szabályai. Jellemző ilyenkor a kigyulladó erőgépek által okozott tűz, amely esetben nemcsak a gépben, hanem a terményben is kár keletkezik. Az aratási munkálatok megkezdése előtt, minden erő- és munkagép műszaki állapotát meg kell vizsgálni és felkészíteni a hosszan tartó igénybevételre. A kalászos termény betakarításában, a szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak azok a járművek vehetnek részt, amelyeknek a felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. Aki ötnél több munkagéppel kezdi meg a munkát, annak megfelelőségi szemlét kell tartania - mondta Kristóf Sándor tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő.

Július 1-től forgalomba kerülnek az új alapanyagú 100 forintos érmék, a jelenleg használt 100 forintosokkal továbbra is lehet majd fizetni - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a honlapján.

A jegybank tavaly október 1-jén új, korszerűbb alapanyagú 100 forintos érmét bocsátott ki. Az új érmék külső megjelenése és legfontosabb paraméterei változatlanok, az alapanyaguk azonban acél helyett réz-nikkel-cink ötvözet, amely az automatákban stabilabb működést biztosít - tették hozzá.

Közölték, hogy az érmeelfogadó automaták felkészítése az új 100 forintosok kezelésére már az elmúlt év októberétől megkezdődött, azonban az érmék ezt követő, tényleges forgalomba hozatalát a tervezett májusi időpontról a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel az MNB 2020. július 1-re halasztotta.

Az új alapanyagú érmék a készpénzforgalmi igényekhez igazodva, fokozatosan terjednek majd el, ennek elősegítése érdekében a jegybank a jövőben már kizárólag új alapanyagú 100 forintos érméket hoz forgalomba.

Az MNB felhívja minden olyan érmeelfogadó automata üzemeltető figyelmét, hogy készítsék fel a berendezéseiket az új 100 forintos érmék elfogadására annak érdekében, hogy a lakosság számára ne okozzon problémát az automaták használata.

Az új alapanyagú 100 forintosok automatákban történő elfogadásához szükséges beállítások elvégzéséhez az üzemeltetők az MNB-től tesztérméket igényelhetnek egyszerű címletváltás keretében. 

Regisztrált álláskeresőket vár közfoglalkoztatási programjába Felsőpakony. A 2021. Február 28-ig tartó határozott idejű jogviszony keretében a jelentkezők feladata Felsőpakony közigazgatási területén belül a közterületek tisztántartása, gyomtalanítsa, a szemét összeszedése, továbbá az Önkormányzat rendezvényeinek előkészítésében való segédkezés.

Begyűjtik az illegálisan közterületre helyezett díszítőelemeket Vecsésen. Közterületre sziklát, követ, bontott téglát tilos kihelyezni, továbbá virágládát is csak a vonatkozó jogszabályok betartásával és a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával lehetséges. Arra kérik a lakosságot, hogy az engedély nélkül elhelyezett tárgyakat az utak széléről, közterületről távolítsák el és igény szerint a szükséges engedélyt szerezzék be. A jogszabályellenes, avagy engedély nélkül kihelyezett tárgyak miatt a közterület felügyelők figyelmeztethetnek és bírságolhatnak, továbbá az engedély nélkül kihelyezett tárgyakat az Önkormányzat egy telephelyre begyűjti, amelyet bírság befizetése után adnak vissza a tulajdonosnak.

Folytatódik a kerékpársáv és a csapadékvíz elvezetési projekt Pilisen. Ezen a héten a Rákóczi út újabb szakaszán dolgoznak. Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz egész héten a Csalogány utca és a Dárda utca közötti szakaszon. Ennek elkerülésére a Petőfi Sándor utcát ajánlják. A munka során elbontják a jelenleg meglévő csapadékvíz-elvezető elemeket, előkészítik a területet, valameint elhelyezik az új csöveket, kiépítik a medret az új rendszerhez.

A piac újranyitásával megszaporodtak a közlekedési szabálysértések Dunaharasztiban. A piac környezetében nagyszámú parkolási lehetőség áll rendelkezésre, néhányan mégis a parkolók bejáratában, sőt, a piaci bejárókban állnak meg, akadályozva ezzel a ki-, és bejutást. Visszatérő probléma a buszforduló blokkolása is. A jövőben a közterület-felügyelők ha kell, bírságolással fogják a rendet helyreállítani. A Városi Rendészet munkatársai egyelőre csak figyelmeztetik az autósokat. További probléma, hogy sokan nem veszik már figyelembe az időseknek kijelölt 6 és 8 óra közötti idősávot. A vásárlási idősáv és a maszkviselés továbbra is országos szinten kötelezően betartandó szabály.