• hirek.png

Több mint 4000 m2-es területet tisztítottak meg az illegális hulladéktól Gyálon. Gyál teljes területe az elmúlt évek hulladékmentesítési és hulladékgyűjtési kampányai eredményeképpen hatalmas mennyiségű hulladéktól tisztulhatott meg. Kivétel volt ezalól az úgynevezett Biancs-tanya. Itt mintegy 26 tonna hulladékot tároltak, amelyet már 2020-ban is megpróbáltak elszállíttatni, több millió forint hulladékgazdálkodási bírságot kiszabtak. Az érdemi előrelépést azonban a kötelezett fellebbezési kérelmei lassították. Idén a Pest Megyei Kormányhivatal pályázati úton lehetőséget kapott arra, hogy az eljárásaiban már szankcionált, azonban önkéntes teljesítés elmaradása miatt még szennyezett területek hulladékmentesítéséről gondoskodjon, úgy, hogy a felmerülő költségeket a hatósági eljárásokban kötelezettekre terhelje. Tekintettel arra, hogy a kötelezett a hulladék elszállításáról önkéntes teljesítéssel nem gondoskodott, az évek óta fennálló környezetkárosítás mihamarabbi megszüntetése érdekében Gyál Város Önkormányzata sürgette ezen pályázati forrás mielőbbi igénybevételét. Szeptember 6-16. között a Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében megtörtént a teljes szennyezett terület hulladékmentesítése, megszüntetve ezzel a város legnagyobb illegális hulladéklerakóhelyét. Az érintett terület tisztaságának megőrzése, az illegális hulladéklerakás megelőzése, megakadályozása érdekében az Önkormányzat forgó, rendszámfelismerő kamera telepítésével, annak 24 órás figyeltetésével, továbbá fizikai akadályként árkok kialakításával kíván gondoskodni a terület tiszta állapotának megóvásáról.