• hirek.png

Hat javaslatot fogalmazott meg az Állami Számvevőszék az örkényi Pálóczi-Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára, ugyanis az intézmény belső kontrollrendszere, pénzügyi és vagyongazdálkodása nem biztosította a közpénzek szabályos felhasználását, a nemzeti vagyonnal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodást, ezáltal nem érvényesült a felelős gazdálkodás. Az intézmény nem volt védett a korrupcióval szemben sem. Az intézmény pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű 2016-ban, mert a kötelezettségvállalások nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az iskola vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű a 2016-2017 közötti időszakban, mert a költségvetési beszámolók mérlegtételei leltárral nem voltak alátámasztottak, ezáltal az intézmény költségvetési beszámolója nem mutat megbízható, valós képet vagyoni helyzetéről. Az intézménynél az integritás kontrollok kiépítettsége és működtetése nem volt megfelelő a vizsgált években a szervezeti és működési szabályzat hiánya, valamint a nem kötelezően előírt integritást erősítő kontrollok alacsony szintű működtetése miatt. Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója részére hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.