• hirek.png

2023. december 31-re tolódott az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezési eljárásának határideje. Ez év végén járt volna le a határidő, amíg be kell jelenteni az engedély nélkül ásott kutakat, különben januártól vízgazdálkodási bírsággal sújtották volna a kúttulajdonosokat. A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez ugyanis vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül, vagy attól eltérően került megépítésre, fennmaradási engedélyt kell kérni a helyi jegyzőtől. A Kormány május 18-i döntésével a határidőt 2023. December 31-ére módosította.